Kerkdiensten:  

23-06-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. J.A.A. Geerts

23-06-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
prop. A. Groothedde

30-06-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. W.H. van Boeijen

30-06-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J. Kuik

Uw collectegeld of gift is welkom

01-3-2024

Hieronder staan de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken.

Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045.

Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150.

Zending: NL93RABO0325729425.

Graag vermelden waarvoor u geeft. Alvast hartelijk dank!

Nieuws

Agenda