Kerkdiensten:  

02-06-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. A. vd Stoep

02-06-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J. van t Goor

Zendingscommissie

Gaat dan heen, onderwijst al de volken (Matth. 28:19)

Dit was de opdracht die de Heere Jezus Zijn discipelen gaf voordat Hij terug ging naar Zijn Vader in de hemel. Na de uitstorting van de Heilige Geest is men begonnen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en dit zal doorgaan tot Jezus wederkomst (Matth. 24:14). Ook wij mogen aan deze opdracht meewerken. Het is de taak van elk gemeentelid om te getuigen van onze Heere Jezus. Als plaatselijke zendingscommissie hebben we de missie om de zendingsopdracht van onze gemeente gestalte te geven en zo iedereen te betrekken bij het zendingswerk.

Via GZB-deelgenoten ondersteunen wij een zendingswerker. Dit doen wij met gebed en ook financieel dmv de zendingscollecten en andere financiële acties. Ook wordt u op de hoogte gehouden via de nieuwsbrieven. Via de site van de GZB kunt u zelf een kijkje nemen. We ondersteunen nu Rik en Caroline Mager. Zij zijn ook via een Facebookpagina te volgen Uiteraard kunt u zelf ook de de zendingswerker financieel ondersteunen (zie de site van de GZB), maar ook uw gebed kan niet gemist worden.

Wat doen we nog meer als commissie:

 • We onderhouden contacten met de GZB (Gereformeerde Zendingsbond), de IZB (Hervormde Bond voor Inwendige zending op gereformeerde grondslag).
 • We organiseren 1x per jaar een zendingsdag. De zendingswerker die wij als gemeente ondersteunen proberen wij hierin te betrekken, zodat er ook daadwerkelijk contact is.
 • We zamelen geld in dmv de 4 zendingscollectes en de zendingsbusjes bij de ingangen van de kerk. Dit is bestemd voor de GZB (mn onze deelgenoot) en IZB.
   

De commissie bestaat uit de volgende personen:

 • Els Uitslag (voorzitter en contactpersoon) T. 038 337 75 92
 • Bianca van Egteren (secretaris)
 • Erik IJssel (penningmeester)
 • Rikus van Spijker (vanuit de kerkenraad)
 • Tiny van Pijkeren
   

Wilt u het werk van de zendingscommissie financieel ondersteunen?
Maak dan uw gift over op: zendingscommissie NL 93 RABO 0325 7294 25

Nieuws

Agenda