Kerkdiensten:  

03-03-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Prop. H.J. vd Wal

03-03-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. G. Herwig

10-03-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. P. Baas

10-03-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. A. vd Stoep

Uw collectegeld of gift is welkom

01-9-2022

Hieronder staan de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken.

Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045.

Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150.

Zending: NL93RABO0325729425.

Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda