Kerkdiensten:  

11-12-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. C. van der Worp (Heilig Avondmaal)

11-12-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. M.G.M. Mudde

18-12-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. J. Harteman

18-12-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. H. de Jong

Contact

Postadres Kerkplein 22
8276 AM Zalk
Predikant vacant
Scriba (voor informatie en vragen) G.J.W. Samsen
scriba@hervormdzalk.nl
Kostersechtpaar H. en G. Dekker
Kerkplein 18, 038-3636300

Kerkenraadsleden

Predikant vacant
Ouderlingen

A. Boxhoorn

J. van Spijker

Preekvoorziener: G.J.W. Samsen

N. Hofstede

Ouderling Kerkrentmeester

E. Kwakkel

G.J.H. Ekkelboom

G.A. Wielink

Kerkrentmeester

B. Stoel (secretaris) | secretaris.cvk.hervormdzalk@gmail.com 

G.J. Knikker

Diaconie

Z. Kanis

J. Henniphof (jeugddiaken) diaconie@hervormdzalk.nl

W.T. vd Vosse

Administratie

B. v.d. Vosse | bvosse@outlook.com

N. v.d. Wetering | nhkerkzalk@gmail.com

Pastorale begeleiders

Gerda Dekker 038-3636300
Gerrie vd Stouwe 038-3636419

Beheerder website

Ferdinand Boom Boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda