Kerkdiensten:  

Contact

Postadres Kerkplein 22
8276 AM Zalk
Predikant ds. J. A. A. Geerts
Kerkplein 20, 038-3636228
jaageerts@hotmail.com
Scriba (voor informatie en vragen) F. v.d. Stouwe
Kerkplein 1, 038-3636419
scriba.hervormdzalk@gmail.com
Kostersechtpaar H. en G. Dekker
Kerkplein 18, 038-3636300

Kerkenraadsleden

Predikant ds. J. A. A. Geerts | jaageerts@hotmail.com
Ouderlingen H. Brummel | henkbrummel@filternet.nl
F. v.d. Stouwe | fvdstouwe@rumaweb.nl
H. van Spijker | R-Gvanspijker@home.nl
Preekvoorziener: G.J. Samsen | gerrit.samsen@solcon.nl
Ouderling Kerkrentmeester J.W. van Egteren | jwvanegteren@kpnplanet.nl
G.J.H. Ekkelboom | hjekkelboom@hotmail.com
G.J. Knikker | gertknikker@gmail.com
Kerkrentmeester B. Stoel (secretaris) | secretaris.cvk.hervormdzalk@gmail.com
Diaconie

J. Stoel

Z. Kanis

J. Henniphof (jeugddiaken)

diaconie@hervormdzalk.nl

Administratie B. v.d. Vosse | bvosse@outlook.com
N. v.d. Wetering | nhkerkzalk@gmail.com

Pastorale begeleiders

Gerda Dekker 038-3636300
Gerrie vd Stouwe 038-3636419

Beheerder website

Ferdinand Boom Boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda