Kerkdiensten:  

26-03-2023

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. G. van den Berg (Heilig Avondmaal)

26-03-2023

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J. Harteman

02-04-2023

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. P. de Jager

02-04-2023

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. A.H. van Mourik

Contact

Postadres Kerkplein 22
8276 AM Zalk
Predikant vacant
Scriba (voor informatie en vragen) G.J.W. Samsen
scriba@hervormdzalk.nl
Kostersechtpaar H. en G. Dekker
Kerkplein 18, 038-3636300

Kerkenraadsleden

Predikant vacant
Ouderlingen

A. Boxhoorn

J. van Spijker

Preekvoorziener: G.J.W. Samsen

N. Hofstede

Ouderling Kerkrentmeester

E. Kwakkel

G.J.H. Ekkelboom

G.A. Wielink

Kerkrentmeester

B. Stoel (secretaris) | secretaris.cvk.hervormdzalk@gmail.com 

G.J. Knikker

Diaconie

Z. Kanis

J. Henniphof (jeugddiaken) diaconie@hervormdzalk.nl

W.T. vd Vosse

Administratie

B. v.d. Vosse | bvosse@outlook.com

N. v.d. Wetering | nhkerkzalk@gmail.com

Pastorale begeleiders

Gerda Dekker 038-3636300
Gerrie vd Stouwe 038-3636419

Beheerder website

Ferdinand Boom Boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda