Kerkdiensten:  

23-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. A.J. Post

23-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. W.G. Hulsman

30-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. J. Mulderij

30-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. J.A.A. Geerts

Contact

Postadres Kerkplein 22
8276 AM Zalk
Predikant ds. J. A. A. Geerts
Kerkplein 20, 038-3636228
jaageerts@hotmail.com
Scriba (voor informatie en vragen) G.J.W. Samsen
scriba@hervormdzalk.nl
Kostersechtpaar H. en G. Dekker
Kerkplein 18, 038-3636300

Kerkenraadsleden

Predikant ds. J. A. A. Geerts | jaageerts@hotmail.com
Ouderlingen H. Brummel | henkbrummel@solconmail.nl
A. Boxhoorn | arie_boxhoorn@hotmail.com
J. van Spijker | hennievanspijker@hotmail.com
Preekvoorziener: G.J.W. Samsen | gerrit.samsen@solcon.nl
Ouderling Kerkrentmeester E. Kwakkel | eef.kwakkel@solcon.nl
G.J.H. Ekkelboom | hjekkelboom@hotmail.com
G.J. Knikker | gertknikker@gmail.com
Kerkrentmeester B. Stoel (secretaris) | secretaris.cvk.hervormdzalk@gmail.com
Diaconie

J. Stoel

Z. Kanis

J. Henniphof (jeugddiaken)

diaconie@hervormdzalk.nl

Administratie B. v.d. Vosse | bvosse@outlook.com
N. v.d. Wetering | nhkerkzalk@gmail.com

Pastorale begeleiders

Gerda Dekker 038-3636300
Gerrie vd Stouwe 038-3636419

Beheerder website

Ferdinand Boom Boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda