Kerkdiensten:  

19-09-2021

09.30 uur
Zalk
ds. P. de Jager

19-09-2021

19.00 uur
Zalk
ds. M.G.M. Mudde

26-09-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

26-09-2021

19.00 uur
Zalk
ds. W. C. Polinder

Uw collectegeld of gift is welkom

10-4-2021

Aangezien u uw collectegeld niet tijdens de dienst kunt geven, vermelden we hier de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken. Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045. Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150. Zending: NL93RABO0325729425. Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda