Kerkdiensten:  

23-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. A.J. Post

23-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. W.G. Hulsman

30-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. J. Mulderij

30-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. J.A.A. Geerts

Uw collectegeld of gift is welkom

01-9-2021

Aangezien u uw collectegeld niet tijdens de dienst kunt geven, vermelden we hier de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken. Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045. Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150. Zending: NL93RABO0325729425. Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda