Kerkdiensten:  

02-10-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. H. de Jong

02-10-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. A.J. Post

09-10-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. C. van der Worp

09-10-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. Joh. van Holten

Uw collectegeld of gift is welkom

01-9-2021

Aangezien u uw collectegeld niet tijdens de dienst kunt geven, vermelden we hier de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken.

Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045.

Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150.

Zending: NL93RABO0325729425.

Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda