Kerkdiensten:  

07-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. H. J. van Maanen

07-03-2021

19.00 uur
Zalk
ds. G. H. Molenaar

10-03-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

10-03-2021

19.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

Uw collectegeld of gift is welkom

01-2-2021

Aangezien u uw collectegeld niet tijdens de dienst kunt geven, vermelden we hier de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken. Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045. Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150. Zending: NL93RABO0325729425. Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda