Kerkdiensten:  

29-05-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. G.H. Vlijm

29-05-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. A. Baas

05-06-2022

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

05-06-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. G. van den Berg

Uw collectegeld of gift is welkom

01-9-2021

Aangezien u uw collectegeld niet tijdens de dienst kunt geven, vermelden we hier de bankrekeningnummers waarop u uw gift kunt overmaken.

Hervormde Kerk Zalk en Veecaten: NL09RABO0325708045.

Diaconie Zalk en Veecaten: NL84RABO0325708150.

Zending: NL93RABO0325729425.

Graag vermelden waarvoor u geeft.

Nieuws

Agenda