Kerkdiensten:  

19-09-2021

09.30 uur
Zalk
ds. P. de Jager

19-09-2021

19.00 uur
Zalk
ds. M.G.M. Mudde

26-09-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

26-09-2021

19.00 uur
Zalk
ds. W. C. Polinder

Kringwerk en Verenigingen

Winterseizoen 2019-2020

Catechese 

Op maandagavond 7 oktober beginnen de catechisaties weer. De groepen A en B krijgen catechisatie in de Schultekamer. Groep C is dit jaar een gecombineerde groep samen met de Ned. Geref. kerk. Deze groep krijgt catechisatie in het zaaltje bij de Ned. Geref. kerk. (Deze groep begint een week eerder op maandagavond 30 sept.) Jongens en meisjes, jongeren van de gemeente, ik hoop dat jullie allemaal zullen komen zodat we samen meer kunnen leren over wie de Heere Jezus voor ons is en het geloof in Hem. Ik zie uit naar goede ontmoetingen met jullie!

Er zijn drie groepen op de maandag, daarvoor gelden de volgende tijden:

•             Groep A (12,13,14 jr.):                    van 18.15 tot ca. 19.00 uur

•             Groep B (15,16 jr.):                          van 19.15 tot ca. 20.00 uur

•             Groep C (17 jr. en ouder) van 20.00 tot ca. 20.45 uur (in zaaltje bij NGK) 

NB Bij de groepsindeling gaat het om de leeftijd die je nú hebt.

Mocht je tijdens dit tijdstip echt niet kunnen, neem dan contact op met de predikant dan kunnen we in overleg kijken wat we eraan kunnen doen. 

Tijdens de schoolvakanties is er geen catechese. Ook niet in de weken waarin bid- en dankdag valt. Dan worden de catechisanten op woensdagavond in de kerk verwacht.

 

Belijdeniscatechisatie 

Belijdenis doen is ‘ja’ zeggen tegen God en daarmee toegang vragen tot het Heilig Avondmaal. Niet in het geheim, maar in het openbaar. Voordat je zover bent, kun je allerlei vragen hebben en aarzelingen. Tijdens de avonden waarop we ons verdiepen in het christelijk geloof hebben ook die vragen en aarzelingen een plek. Bedenk ook dat je belijdeniscatechisatie kunt gaan volgen zonder meteen belijdenis te doen.

Als u of jij dit jaar belijdeniscatechisatie zou willen volgen, meld je dan z.s.m. bij de predikant. Heb je nog vragen? Bel of stuur even een mailtje    (tel 038-3636228 of jaageerts@hotmail.com).

 

Heilig Avondmaal 

Doorgaans vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente bediend. “Doe dit tot Mijn gedachtenis,” zo heeft de Heere Jezus gezegd. Bij brood en wijn mogen we gedenken alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Zo worden we aan de Avondmaalstafel gevoed en versterkt in de gemeenschap met Christus en met elkaar. Dit jaar hopen we het Heilig Avondmaal te vieren op 10 nov. en in 2020 op 22 mrt., 21 juni, 13 sept. en 13 dec. Deze data worden hier alvast genoemd, zodat u ze kunt noteren in uw agenda. Dan kunt u er rekening mee houden bij het inplannen van weekenddiensten, weekendjes weg of vakanties. Het Avondmaal is toch te belangrijk om zomaar te missen!

 

Stille Week 2020 

In de week van maandag 6 april tot en met 11 april 2020 is het weer Stille Week. Het is inmiddels een goede traditie geworden om tijdens de Stille Week met de beide kerken in Zalk samen te komen om ons te bezinnen op en toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Van maandag 6 april tot en met donderdag 9 april zullen er momenten van stilte en bezinning zijn. De avonden worden om en om gehouden in de Nederlands Gereformeerde en in de Hervormde kerk van Zalk en beginnen telkens om 19.30 uur.  

Tip: maak er een gewoonte van om in de Stille Week zo min mogelijk afspraken en activiteiten te plannen.

 

Bijbelkring 

Ook het komende jaar hopen we weer een aantal avonden bij elkaar te komen als Bijbelkring onder leiding van ds. Geerts. Hoe we het dit seizoen precies in gaan vullen, dat zullen we de eerste avond met elkaar bespreken. We hopen bij elkaar te komen op de volgende maandagavonden: 14 okt., 11 nov., 2 dec., 13 jan., 10 feb. en 16 mrt.

We beginnen om 20.15 met koffie en thee en zo rond 22.00 uur sluiten we de avond af. Iedereen is van harte welkom! Ook als u nog niet eerder bij de Bijbelkring geweest bent, schroom niet en schuif aan.

 

Vrouwenkring 

Tijdens de vrouwenkring behandelen we elke keer een Bijbelstudie die ons wordt aangereikt door middel van het bondsblad ‘De Hervormde Vrouw’. We praten samen over onderwerpen m.b.t. het geloof. We lezen een Bijbelgedeelte en daarna praten we hierover door met een aantal vragen of stellingen. Na de pauze hebben we een wat meer ontspannen gedeelte. Hier kunt u denken aan: quiz of iets dergelijks, bloemschikken of kaarten maken.

Onze vrouwenkring komt om de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavond. Momenteel telt de vrouwenkring 16 leden. In de week voor kerst zal er een broodmaaltijd zijn en aan het einde van het seizoen gaan we samen een middagje uit. We hebben altijd fijne avonden met elkaar. Als u het leuk vindt om een keer te komen kijken, dan bent u/jij van harte welkom. Ook als u twijfelt of denkt dat het niet iets voor u is, kom gerust een keer kijken! U bent nergens toe verplicht. Onze eerste avond is dinsdag 1 oktober . We beginnen de avonden altijd om 19.45 uur. Mocht u nog vragen hebben, of wilt u gewoon wat extra informatie, dan kunt u contact opnemen met Anja van de Grift tel.3636549

 

Gesprekskring 

Wie is de doelgroep? Gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan. Maar ook als je (nog) geen belijdenis hebt gedaan, maar wel op zoek bent naar verdieping, ben je van harte welkom.

We komen 1x in de maand bij elkaar op een woensdagavond bij één van de kringleden. De data worden in onderling overleg vastgesteld en via kerkblad en afkondigingen gecommuniceerd.

Nog niet eerder geweest? Kom gerust een keer vrijblijvend kijken!

Contactpersoon is Renate Kleijer, telefoon 038-7850352

 

Zondagsschool Nathanaël in Zalk 

Hallo jongens en meisjes,

Op zondag kun je de zondagsschool bezoeken.

Als je tussen de vier en acht jaar oud bent, mag je komen! 

Er is 1 groep: in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Deze groep heeft zondagsschool onder de dienst. Tijdens de collecte verlaten de kinderen de kerk en komen terug onder het voorspel van het laatste lied of psalm om vervolgens door God gezegend naar huis te gaan.

Wat doen we?

Zingen
Luisteren naar een Bijbelverhaal en hierover napraten
Een mooie verwerking maken of een quiz doen
 

Wanneer is er geen zondagsschool 

o   Kerkelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren)

o   Zomervakantie

We hopen dat jullie na het lezen hiervan zin hebben gekregen om te komen!

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Margriet Uiterwijk 038-3636121

 

Verschillende clubs 

Zoals ieder jaar, als de scholen weer zijn begonnen, willen we ook weer een nieuw clubseizoen starten. 

De Ark

Dit jaar is iedereen die in groep 5, 6 en 7 zit welkom op de club De Ark. We komen op maandagavond bij elkaar in De Rank. Het is altijd erg gezellig en we kunnen steeds weer veel leren.  De eerste keer club is op 30 september. Welkom allemaal! We beginnen om 18:30 en de avonden duren tot 19:45.

Leiding: Gera van Pijkeren en Mirjam Zielman

 

Vrijdagavond

Op vrijdagavond, om de twee weken is er club voor iedereen die in groep 8 en voor wie in de brugklas zit. Op 20 september begint de club om 19:00 in het zaaltje achter de Nederlands Gereformeerde kerk. De leiding, Harro en Elise, heeft er zin in, we hopen jullie ook!

 

Shelter

Ook op vrijdagavond is er Shelter. Shelter is de club voor iedereen in de 2e  en 3e klas van de middelbare school zit. Het wordt weer een gezellig jaar met Aline en Jan Dirk en we laten zo snel mogelijk aan iedereen weten wanneer de club begint.

De avonden beginnen om half 8 en zullen rond 9 uur afgelopen zijn. Daarna is er nog tijd voor gezelligheid.

 

De Regenboog   

Hallo Jongelui,

Wij zijn club De Regenboog en wij zijn al een paar jaar met dezelfde leden.

Die zijn nu 15 jaar en ouder.

Jullie zijn hartelijk welkom op onze clubavonden op vrijdagavond van 18.30 uur tot ongeveer 20.00 uur.

Hopelijk komen jullie allemaal om samen uit de Bijbel te lezen, te leren en natuurlijk ook leuke en gezellige dingen samen te doen.

Heb je een vriend of vriendin, die mee wil komen, dan is hij/zij hartelijk welkom.

Onze eerste clubavond is vrijdag 5 oktober a.s.

Groet van de leiding, Roelie, Rianne en Gré

 

Gemeente middag 

De gemeentemiddag wordt op de tweede of derde zaterdag in juni gehouden. De definitieve datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. Voor de ouderen van de gemeente is er dan een autotocht en er wordt meestal iets bezocht in de buurt waar we dan even gezellig een kopje koffie/thee drinken, met iets lekkers erbij. Voor de hele gemeente wordt er een fietstocht uitgezet, zo rond de dertig kilometer. Onderweg is er een stop waar we dan iets drinken en snoepen. Als we allemaal weer bij De Rank zijn sluiten we gezamenlijk af met soep en broodjes. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt. 

 

Bezoekwerk 

Binnen onze gemeente zijn enkele dames actief binnen het bezoekwerk. Bent u 75 jaar of ouder? Dan zult u benaderd worden met de vraag of u het op prijs stelt om 2x per jaar bezoek te ontvangen. Ook voor mensen die alleenstaand of alleen gaand zijn en behoefte hebben aan een goed gesprek of wat gezelschap kunnen zich aanmelden. Contactpersoon: Nellie Brummel (3636379)

 

Themadiensten 

In onze gemeente houden we vier keer per jaar op zondagavond een themadienst. Deze diensten worden mede verzorgd door jeugdleden en er is muzikale medewerking.

De data voor de themadiensten zijn in 2019: 20 okt. en 1 dec.

en in 2020: 16 feb., 17 mei, 30 aug. en 15 nov.

 

Jeugdraad 

In de jeugdraad zitten naast afgevaardigden vanuit het jeugdwerk ook gemeenteleden. De jeugdraad is de verbindende schakel tussen gemeente, jeugd en kerkenraad en zorgt voor de voortzetting van verschillende kerkelijke evenementen. (te denken valt aan ‘opening winterwerk, thema diensten, kerstfeest, extra muzikale  invulling bij bv kerkelijke feestdagen)

Contactpersoon: Gerda Dekker (gwdekker64@kpnmail.nl)

 

Zendingscommissie 

De zendingscommissie bestaat uit 5 leden (Els Uitslag, William Brummel, Erik IJssel, Rikus van Spijker en Renate Kleijer).  Wij vergaderen een aantal keren per jaar.  Het geld dat via de zendingsbusjes (die bij de deur van de kerk hangen) en via de 4 zendingscollectes van de GZB  binnenkomt, gaat voor een groot deel naar Rik en Caroline Mager die wij als kerk steunen via GZB-deelgenoten.

Verder wordt er 1x per jaar een zendingsmiddag/avond georganiseerd.

Contactpersoon: Els Uitslag 038-3377592, voorzitter

 

 Ondersteunende commissie Ezra 

De ondersteunende commissie Ezra is ontstaan uit een behoefte vanuit het College van kerkrentmeesters om extra inkomsten voor de kerk te creëren. De commissie bestaat uit 6 personen,  Gré Schrooten, Dick Schuurhuis, Femmianne Ekkelboom,  Jaap Henniphof, Ferdinand Boom en Jannie Kanis. Het komende jaar hebben we in ieder geval de volgende acties: verkoop van bloemen en een kerstmarkt met verkoop van kerstbomen.

Contactpersoon: Dick Schuurhuis (Dick@schuurhuis.nl)

 

Voedselbank Kampen

Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. Alle kerken in de gemeente Kampen doen mee met deze inzameling. In Zalk worden er elke eerste zondag van de maand kratten gebracht voor de Nederlands Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk. In de Veerbel of kerkblad staan de producten die ingezameld worden.

Contactpersonen zijn: Jan Stoel (038-3636259)

                   Marieke Groeneveld (038 -3636531)

 

Facebook 

Onze gemeente is ook te volgen via Facebook:

https://www.facebook.com/HervormdeGemeenteZalkEnVeecaten

Zijn er activiteiten of is er iets te melden? Kijk dan op onze Facebookpagina! Beheerders van de site: Kirsten Schoonhoven en Ferdinand Boom. 

 

Website van de kerk: www.hervormdzalk.nl

 

Hier kunt u diensten beluisteren, collectebonnen bestellen, kerkelijke agenda bekijken, informatie vinden over de huur van de kerkelijke gebouwen en allerlei nieuws. De site wordt bijgehouden door Ferdinand Boom. Mail: boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda