Kerkdiensten:  

02-06-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. A. vd Stoep

02-06-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J. van t Goor

Kringwerk en Verenigingen

Winterseizoen 2021-2022

Catechese 

Op maandagavond 11 oktober beginnen de catechisaties weer. Jongens en meisjes, jongeren van de gemeente, ik hoop dat jullie allemaal zullen komen zodat we samen meer kunnen leren over wie de Heere Jezus voor ons is en wat het betekent om in Hem te geloven en Hem te volgen in ons leven. Ik zie uit naar goede ontmoetingen met jullie!

Er zijn drie groepen op de maandag, daarvoor gelden de volgende tijden:

•             Groep A (12,13,14 jr.):                   van 17.00 tot ca. 17.45 uur

•             Groep B (15,16,17 jr.):                   van 18.30 tot ca. 19.15 uur

•             Groep C (18 jr. en ouder)               van 19.30 tot ca. 20.15 uur

NB Bij de groepsindeling gaat het om de leeftijd die je nú hebt.

Mocht je tijdens dit tijdstip echt niet kunnen, neem dan contact op met de predikant dan kunnen we in overleg kijken wat we eraan kunnen doen.

Tijdens de schoolvakanties is er geen catechese. Ook niet in de weken waarin bid- en dankdag valt. Dan worden de catechisanten op woensdagavond in de kerk verwacht.

 

Belijdeniscatechisatie 

Belijdenis doen is ‘ja’ zeggen tegen God en daarmee toegang vragen tot het Heilig Avondmaal. Niet in het geheim, maar in het openbaar. Voordat je zover bent, kun je allerlei vragen hebben en aarzelingen. Tijdens de avonden waarop we ons verdiepen in het christelijk geloof hebben ook die vragen en aarzelingen een plek. Bedenk ook dat je belijdeniscatechisatie kunt gaan volgen zonder meteen belijdenis te doen.

Als u of jij dit jaar belijdeniscatechisatie zou willen volgen, meld je dan z.s.m. bij de predikant. Heb je nog vragen? Bel of stuur even een mailtje (tel 038-3636228 of jaageerts@hotmail.com).

Heilig Avondmaal

Doorgaans vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal in het midden van de gemeente bediend. “Doe dit tot Mijn gedachtenis,” zo heeft de Heere Jezus gezegd. Bij brood en wijn mogen we gedenken alles wat Hij voor ons heeft gedaan. Zo worden we aan de Avondmaalstafel gevoed en versterkt in de gemeenschap met Christus en met elkaar. Dit jaar hopen we het Heilig Avondmaal te vieren op 12 dec. en in 2022 op 27 mrt., 26 juni, 11 sept. en 11 dec. Deze data worden hier alvast genoemd zodat u ze kunt noteren in uw agenda. Dan kunt u er rekening mee houden bij het inplannen van weekenddiensten, weekendjes weg of vakanties. Het Avondmaal is toch te belangrijk om zomaar te missen!

  

Stille Week 2022 

In de week van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april 2022 is het weer Stille Week. Het is inmiddels een goede traditie geworden om tijdens de Stille Week met de beide kerken in Zalk samen te komen om ons te bezinnen op en toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Van maandag 11 april tot en met donderdag 14 april zullen er momenten van stilte en bezinning zijn. De avonden worden om en om gehouden in de Nederlands Gereformeerde en in de Hervormde kerk van Zalk en beginnen telkens om 19.30 uur.  

Tip: maak er een gewoonte van om in de Stille Week zo min mogelijk afspraken en activiteiten te plannen.

 

Bijbelkring 

Op een aantal maandagavonden hopen we bij elkaar te komen als Bijbelkring onder leiding van onze predikant. Deze avonden kenmerken zich door een ongedwongen sfeer waarin we met elkaar een gedeelte uit Gods woord lezen en bespreken. We hopen dit seizoen verder te gaan met gedeeltes uit het Bijbelboek I Samuël aan de hand van het boekje ‘Uw dienaar luistert’ van ds. W.J. Westland.

In 2021 hopen we bij elkaar te komen op de volgende avonden: 25 okt., 15 nov. en 6 dec. De avonden in de eerste helft van 2022 zullen we later nog invullen.

Vanaf 20.15 uur is er inloop met koffie en thee, rond 20.30 uur beginnen we de avond en we eindigen rond 22.00 uur. Iedereen is van harte welkom! Ook als u nog niet eerder bij de Bijbelkring geweest bent, schroom niet en schuif aan.

 

Vrouwenkring 

Tijdens onze vrouwenkringavonden behandelen we elke keer een Bijbelstudie die ons wordt aangereikt door middel van het bondsblad ‘De Hervormde Vrouw’. We lezen een Bijbelgedeelte en daarna praten we hierover door met een aantal vragen of stellingen. Na de pauze hebben we een quiz of iets dergelijks, bloemschikken of kaarten maken.

Onze vrouwenkring komt om de veertien dagen bij elkaar op dinsdagavond. Momenteel telt de vrouwenkring 10 leden. Onze kerstavond beginnen we met een broodmaaltijd en aan het einde van het seizoen gaan we samen een middagje uit. We hebben goede avonden met elkaar. Als je twijfelt of denkt dat het niet iets voor je is, ben je van harte welkom om een keer te komen kijken. Je bent nergens toe verplicht. We beginnen de avonden altijd om 19.45 uur. Mocht je nog vragen hebben, of wil je gewoon wat extra informatie, dan kun je contact opnemen met Nelly Brummel 3636379.

 

Ouderenmiddagen ’s Heerenbroek / Mastenbroek
 

Sinds maart 2020 hebben we door de huidige omstandigheden helaas geen fysieke bijeenkomsten kunnen houden. Daarom zijn we blij dat de ouderenmiddagen, D.V. weer door kunnen gaan. 

De middagen zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten, bij te praten en zien en horen wat de gastsprekers ons bieden. 

De meeste middagen  beginnen  met een korte meditatie, verzorgd door één van de predikanten uit Mastenbroek of Zalk/Veecaten.

Laat het woord ‘ouderen’ u niet weerhouden om de middagen te bezoeken, vanaf de middelbare leeftijd bent u van harte welkom. U mag gerust andere mensen uitnodigen om mee te komen.

Bij de uitgang wordt een bijdrage gevraagd ter dekking van de onkosten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. W. van Ittersum, tel. 038-3446395. 

Deze middagen worden gehouden op de volgende data:

22 sept. 17.00 uur De Kandelaar, ’s Heerenbroek (Buffet)

13 okt.   14.00 uur De Kandelaar, ‘s Heerenbroek

17 nov. 14.00 uur De Kandelaar, ’s Heerenbroek

22 dec.   14.30 uur De Kandelaar, ’s Heerenbroek (Kerstviering met aansluitend broodmaaltijd)

19 jan.   14.00 uur Het Trefpunt, Mastenbroek

16 feb.   14.00 uur Het Trefpunt, Mastenbroek

16 mrt.   14.00 uur De Kandelaar, ’s Heerenbroek

13 apr.   14.30 uur Het Trefpunt Mastenbroek (Paasviering met aansluitend broodmaaltijd)

 

Gesprekskring
 

Wie is de doelgroep? Gemeenteleden die belijdenis hebben gedaan. Maar ook als je (nog) geen belijdenis hebt gedaan, maar wel op zoek bent naar verdieping, ben je van harte welkom.

We komen 1x in de maand bij elkaar op een woensdagavond bij één van de kringleden. De data worden in onderling overleg vastgesteld en via kerkblad en afkondigingen gecommuniceerd.

Nog niet eerder geweest? Kom gerust een keer vrijblijvend kijken!

Contactpersoon is Renate Kleijer, telefoon 038-7850352

 

Zondagsschool Nathanaël in Zalk
 

Hallo jongens en meisjes,

Op zondag kun je de zondagsschool bezoeken.

Als je tussen de vier en acht jaar oud bent, mag je komen! 

Er is 1groep: in de leeftijd van  4 tot 8 jaar. Deze groep heeft zondagsschool onder de dienst. Tijdens de collecte verlaten de kinderen de kerk en komen terug onder het voorspel van het laatste lied om vervolgens door God gezegend naar huis te gaan.

Wat doen we?

-Zingen
-Luisteren naar een Bijbelverhaal en hierover napraten
-Een mooie verwerking maken of een quiz doen
 

Wanneer is er geen zondagsschool 

o   Kerkelijke feestdagen (Kerst, Pasen, Pinksteren)

o   Zomervakantie

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met Margriet Uiterwijk 038-3636121 

 

Gemeente middag 

De gemeentemiddag wordt op de tweede of derde zaterdag in juni gehouden. De definitieve datum wordt t.z.t. bekend gemaakt. Voor de ouderen van de gemeente is er dan een autotocht en er wordt meestal iets bezocht in de buurt waar we dan even gezellig een kopje koffie/thee drinken, met iets lekkers erbij. Voor de hele gemeente wordt er een fietstocht uitgezet, zo rond de dertig kilometer. Onderweg is er een stop waar we dan iets drinken en snoepen. Als we allemaal weer bij De Rank zijn sluiten we gezamenlijk af met soep en broodjes. De definitieve datum wordt nog bekend gemaakt.

Verschillende clubs
 

Zoals ieder jaar, als de scholen weer zijn begonnen, willen we ook weer een nieuw clubseizoen starten. 

Club op woensdag 

Dit jaar is iedereen die in de bovenbouw van de basisschool zit welkom op de club op woensdagavond.  We komen van 18.45 uur tot 20.00 uur In het zaaltje van de Nederlands Gereformeerde kerk.. Het is altijd erg gezellig en we kunnen steeds weer veel leren.

De leiding, Talitha, Ward, Margreet en Janique heeft er alweer veel zin in! 

Klas 1,2 en 3

We gaan weer beginnen! Iedereen die in klas 1,2 en 3 krijgt binnenkort een uitnodiging om mee te denken over club dit jaar. Hoe moet de groep of moeten de groepen er uit zien? Wat gaan we doen en welke dag van de week is een fijne avond? Tot snel! Groeten van Elise en Mirjam. 

Shelter

Voor iedereen vanaf de 4e is er de altijd gezellige Shelter. Jullie zijn allemaal welkom bij Jan-Dirk en Aline. Alle info krijg je in de appgroep!

 

Bezoekwerk
 

Binnen onze gemeente zijn enkele dames actief binnen het bezoekwerk. Bent u 75 jaar of ouder? Dan zult u benaderd worden met de vraag of u het op prijs stelt om 2x per jaar bezoek te ontvangen. Ook voor mensen die alleenstaand of alleen gaand zijn en behoefte hebben aan een goed gesprek of wat gezelschap kunnen zich aanmelden. Contactpersoon: Nellie Brummel (3636379)

 

Themadiensten 

Doorgaans wordt er vier keer per jaar op zondagavond een themadienst gehouden. Deze diensten worden mede verzorgd door jeugdleden en er is muzikale ondersteuning.

In 2021 hopen we een themadienst te hebben op 28 nov. en in 2022 op: 13 mrt., 3 juli, 18 sept. en 13 nov.

 

Jeugdraad 

In de jeugdraad zitten naast afgevaardigden vanuit het jeugdwerk ook gemeenteleden. De jeugdraad is de verbindende schakel tussen gemeente, jeugd en kerkenraad en zorgt voor de voortzetting van verschillende kerkelijke evenementen. (te denken valt aan ‘opening winterwerk, thema diensten, kerstfeest, extra muzikale  invulling bij bv kerkelijke feestdagen)

Contactpersoon: Gerda Dekker (gwdekker64@kpnmail.nl)

 

Zendingscommissie 

De zendingscommissie bestaat uit 5 leden (Els Uitslag, William Brummel, Erik IJssel, Rikus van Spijker en Renate Kleijer).  Wij vergaderen een aantal keren per jaar.  Het geld dat via de zendingsbusjes (die bij de deur van de kerk hangen) en via de 4 zendingscollectes van de GZB  binnenkomt, gaat voor een groot deel naar Rik en Caroline Mager die wij als kerk steunen via GZB-deelgenoten. Verder wordt er 1x per jaar een zendingsmiddag/avond georganiseerd.

Contactpersoon: Els Uitslag 038-3377592, voorzitter

 

Ondersteunende commissie Ezra
 

De ondersteunende commissie Ezra is ontstaan uit een behoefte vanuit het College van kerkrentmeesters om extra inkomsten voor de kerk te creëren. De commissie bestaat uit 6 personen,  Dirjanne Koele, Dick Schuurhuis, Femmianne Ekkelboom,  Jaap Henniphof, Ferdinand Boom en Alies Hofstede. Het komende jaar hebben we in ieder geval de volgende acties: verkoop van bloemen en een kerstmarkt met verkoop van kerstbomen.

Contactpersoon: Dick Schuurhuis (Dick@schuurhuis.nl)

 

Voedselbank Kampen


Voedselbank Kampen e.o. wil een bijdrage leveren aan de verzachting van (verborgen) armoede en wil verspilling van voedsel tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingswaren in te zamelen en vervolgens op gezette tijden voedselpakketten uit te delen aan huishoudens en alleenstaanden die in grote armoede leven. Alle kerken in de gemeente Kampen doen mee met deze inzameling. In Zalk worden er elke eerste zondag van de maand kratten gebracht voor de Nederlands Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde kerk. In de Veerbel of kerkblad staan de producten die ingezameld worden.

Contactpersonen zijn: Jan Stoel (038-3636259) en Marieke Groeneveld (038 -3636531)

 

Facebook 

Onze gemeente is ook te volgen via Facebook: https://www.facebook.com/HervormdeGemeenteZalkEnVeecaten

Zijn er activiteiten of is er iets te melden? Kijk dan op onze Facebookpagina! Beheerders van de site: Kirsten Schoonhoven en Ferdinand Boom.

  

Website van de kerk: www.hervormdzalk.nl 

Hier kunt u diensten beluisteren, collectebonnen bestellen, kerkelijke agenda bekijken, informatie vinden over de huur van de kerkelijke gebouwen en allerlei nieuws. De site wordt bijgehouden door Ferdinand Boom.

Mail: boomuiterwijk@hetnet.nl

Nieuws

Agenda