Kerkdiensten:  

21-04-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
ds. G.J. Codée

21-04-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
ds. J.F. Schuitemaker

28-04-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. R. Mager

28-04-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Prop. J.P. Bredenhoff

Update coronavirus (20-03-2020)

20-3-2020

Geachte broeders en zusters, 

Met pijn in het hart moeten we u meedelen dat we de komende tijd toch af moeten zien van het beleggen van kerkdiensten waarin u als gemeente aanwezig kunt zijn. We zijn dankbaar dat dit vorige week nog wel mogelijk was, maar op dit moment lijkt het ons als kerkenraad verstandig om dit voorlopig niet te doen. Inmiddels is het coronavirus ook in onze omgeving en zijn de afgelopen week verschillende maatregelen vanuit de overheid verder aangescherpt in de hoop om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. 

We vinden het echter van groot belang dat de erediensten wel doorgang zullen hebben. Juist ook in deze tijd is het belangrijk dat het Woord van God wordt verkondigd, dat de lofzang gaande wordt gehouden en dat de dienst der gebeden doorgaat. Daarom hebben we als kerkenraad het volgende besloten. 

De komende zondagen zal er ’s ochtends om 9.30 uur een eredienst gehouden worden in onze kerk waarbij alleen de kerkenraad, predikant en organist aanwezig zullen zijn. De gemeenteleden kunnen deze dienst thuis rechtstreeks meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Op de website www.hetdorpzalk.nl/zalkhelptzalk kunt u een beeldopname van deze dienst bekijken. 

’s Zondagsavonds luisteren we om 19.00 uur mee met de dienst van de Hervormde gemeente Mastenbroek. Deze dienst zal worden uitgezonden via de kerktelefoon en is ook te beluisteren via onze website: www.hervormdzalk.nl. 

Het doet pijn dat we deze maatregelen moeten nemen omdat het niet past bij een eredienst om thuis te blijven en niet samen te komen. Maar deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. We hopen dat u als gemeente allemaal thuis de diensten zult meeluisteren of meekijken en dat we ons op die manier toch met elkaar verbonden mogen weten en dat we zo samen, in verschillende huiskamers, onder hetzelfde Woord mogen zitten. Het is mooi als u ook thuis mee probeert te zingen zodat ook op die manier de lofzang doorgaat. Als u ook bij wilt dragen aan de collecte dan kunt u dit overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 09 RABO 0325 7080 45. 

Houdt u voor actuele berichtgeving de website van onze gemeente in de gaten. 

We leven in onzekere tijden maar we mogen weten dat de HEERE het alles in Zijn hand houdt. Laten we in alles, zowel voor ons lichamelijk als voor ons geestelijk welzijn, ons oog richten op de Heere Jezus Christus. Hij heeft het beloofd: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” 

Wij wensen u gezegende zondagen. 

Met vriendelijke groet,

Uw en jouw kerkenraad

Nieuws

Agenda