Kerkdiensten:  

21-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. A. Palland

21-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. H. Born

28-07-2024

09.30 uur
Hervormde kerk
Ds. J.A.A. Geerts

28-07-2024

19.00 uur
Hervormde kerk
Ds. J.R.J. van Gelderop

Liturgie en puzzel bij de dienst 15 november

10-11-2020

Een puzzel (voor de kinderen) voor bij het luisteren naar de preek:

puzzel

Als u met de rechtermuisknop op het plaatje klikt, kunt u het plaatje opslaan en printen.

 

Liturgie:

Welkom & mededelingen

Lied: Psalm 1: 1 – Welzalig hij, die in der boozen raad niet wandelt (schoolpsalm)

Stil gebed

Votum en groet

Lied: Psalm 100: 1, 2 – Juich, aarde, juicht alom den Heer

Wetslezing

Lied: Op Toonhoogte 297 – Heer, wat een voorrecht

Gebed

Schriftlezing: Nehemia 3: 1-12

Collecte

Lied: Psalm 147: 1- Laat ’s Heeren lof ten hemel rijzen

Preek

Lied: Op Toonhoogte 301 – Samen in de naam van Jezus

Dank & voorbede

Lied: Psalm 150: 2, 3 – Looft God, met bazuingeklank

Zegen

Nieuws

Agenda