Kerkdiensten:  

31-05-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts

31-05-2020

19.00 uur
video-uitzending
ds. M.G. van Gurp

01-06-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts (Tweede Pinksterdag)

De Wegwijzer 2019-2020 staat op de site

12-10-2019

De nieuwe Wegwijzer voor het seizoen 2019-2020 staat op deze website onder gemeenteleven - Kringwerk. Hier vindt u een overzicht van de verschillende kringen en activiteiten die er in onze gemeente worden gehouden. Naast de zondagse erediensten, wat natuurlijk het hart is van het gemeente-zijn, worden er ook allerlei doordeweekse activiteiten georganiseerd. We doen dit niet omdat we denken dat u anders niets te doen hebt, maar in de hoop en verwachting dat de HEERE deze middelen wil zegenen in ons hart en leven om ons te doen groeien in geloof en kennis van onze Heere en Zaligmaker. Ook is het goed voor de onderlinge band als broeders en zusters om elkaar naast de zondagse diensten ook te ontmoeten bij een kring of andere bijeenkomst.

Dit boekje wil een wegwijzer zijn naar alles wat er in de kerk georganiseerd wordt, opdat ons daar de Weg gewezen zal worden. In Joh. 14:6 zegt de Heere Jezus: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Alle activiteiten van harte bij u en bij jou aanbevolen.

Nieuws

Agenda