Kerkdiensten:  

31-05-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts

31-05-2020

19.00 uur
video-uitzending
ds. M.G. van Gurp

01-06-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts (Tweede Pinksterdag)

Corona virus

14-3-2020

Naar aanleiding van de door de regering uitgevaardigde richtlijnen ten aanzien van de bestrijding van het Corona virus heeft de kerkenraad gisteravond een aantal zaken besproken.

De kerkdiensten gaan voorlopig gewoon door. We adviseren mensen die verkouden zijn, ouderen en mensen met een zwakke gezondheid om thuis de diensten mee te luisteren via kerktelefoon of internet.

Alleen de hoofdingang van de kerk blijft open en de andere deur gaat dicht. Iemand gaat bij de deur tellen zodat er max. 100 mensen in de kerk kunnen. Als er meer mensen komen, dan kunnen die in De Rank gaan zitten waar ze middels een geluidsverbinding de dienst kunnen volgen.

We vragen de mensen om zoveel mogelijk verspreid te gaan zitten.

Tijdens de dienst wordt er geen collectezak doorgegeven, maar er wordt een deurcollecte gehouden die over de verschillende doelen wordt verdeeld.

Er is geen kinderoppas (omdat we De Rank nodig hebben zodat daar eventueel gemeenteleden kunnen zitten). De Zondagschool gaat niet door.

Het koffiedrinken na de dienst gaat zondag niet door.

Het Heilig Avondmaal gaat volgende week niet door. We kijken nog of we dit op een later moment kunnen houden als het coronavirus voorbij is.

De gemeenteavonden, vrouwenvereniging en Bijbelkring gaan ook niet door. Aangezien de scholen nog wel open zijn, kan de catechese en het clubwerk voorlopig gewoon doorgaan. Dit laatste ook ter beoordeling van de leiding van de clubs.

Gemeente, bovenstaande zijn een aantal ingrijpende beslissingen in de hoop hiermee besmetting en verspreiding van het virus te voorkomen, maar bovenal weten en beseffen wij dat al deze maatregelen ons niet kunnen behouden, laten wij dan ook met gevouwen handen ons leven in de hand van de HEERE leggen.

Nieuws

Agenda