Kerkdiensten:  

29-11-2020

09.30 uur
Zalk
Ds. G.J. v.d. Top

29-11-2020

19.00 uur
Zalk
ds. G. van den Berg

06-12-2020

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

06-12-2020

19.00 uur
Zalk
ds. F. J. K. van Santen

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Uitnodiging kerkdiensten (9 oktober 2020)

We zijn dankbaar dat we de afgelopen tijd als gemeente weer samen konden komen in de erediensten. Wat hebben we dat nodig, zeker ook in deze tijd! Daarom zijn we geschrokken van de aangescherpte maatregelen en het dringende advies van de overheid aan kerken om nog met max. 30 gemeenteleden samen te komen. We realiseren ons dat dit advies naast het oplopende aantal besmettingen ook voor een groot deel te maken heeft met de beeldvorming die de afgelopen tijd rond de kerk is ontstaan. Ondanks dit alles hebben we als kerkenraad toch gemeend om dit advies op te moeten volgen.

 Dit betekent dat we voorlopig max. 30 gemeenteleden (exclusief mensen die een taak hebben in de dienst) in de kerk kunnen verwelkomen. De gemeente wordt per twee wijken in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om een kerkdienst te bezoeken. Bij de kerkdiensten in het kerkblad staat vermeld welke wijken voor welke dienst worden uitgenodigd. U kunt zich tot vrijdagavond 20.00 uur aanmelden bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl. 

Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich voor één dienst per zondag aan te melden. We roepen u ertoe op om, als u niet naar de kerk kunt komen, thuis de diensten mee te kijken of te luisteren via www.hervormdzalk.nl zodat we op die manier als gemeente toch met elkaar verbonden zijn. 

We vinden het belangrijk om gastvrij te zijn, dus ook als er gasten zijn die graag een dienst willen bijwonen, dan kunt u een e-mail sturen naar de scriba. We kijken dan of er ruimte is om u in de dienst te ontvangen. 

Juist omdat het samenkomen als gemeente zo belangrijk is, doet het ons verdriet dat we dit besluit moeten nemen. We hopen dat dit snel weer anders zal zijn. We leggen het alles biddend in de handen van de HEERE. Hij is het Die over ons waakt, zowel over onze ziel als over ons lichaam, en alleen in Zijn hoede zijn we geborgen. In Psalm 62:6,7 lezen we: Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 

Een hartelijke groet van uw kerkenraad

wijkindeling 

Nieuws

Agenda