Kerkdiensten:  

13-06-2021

09.30 uur
Zalk
Ds. Hoekman

13-06-2021

19.00 uur
Zalk
ds. A. H. van Mourik

20-06-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts (Heilig Avondmaal)

20-06-2021

19.00 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 30 mei 2021 (update 27-05-2021)

We zijn de HEERE dankbaar dat het de laatste tijd de goede kant op gaat voor wat betreft het aantal besmettingen e.d. Het is fijn dat er weer verschillende versoepelingen in de maatregelen zijn. 

Gelukkig kunnen we alweer een tijdje met een deel van de gemeente samenkomen in de kerk. Tot nog toe kon u zich per twee wijken aanmelden, maar vanaf komende zondag willen we dit loslaten zodat iedereen de gelegenheid heeft om zich aan te melden om de kerkdiensten in de kerk bij te wonen. Op deze manier kunnen er weer iets meer mensen in de kerk komen. Het blijft nog wel nodig om u vooraf aan te melden. Dit kan tot en met vrijdagavond bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl. 

Daarnaast willen we in de diensten ook weer beperkt gaan zingen. De mensen die op de eerste rij rondom en op de preekstoel zitten, mogen meezingen. 

We zijn dankbaar dat dit nu weer mogelijk is en we hopen velen van u binnenkort weer in de kerk te kunnen ontmoeten. Daarnaast blijft het ook mogelijk om de diensten via kerktelefoon of internet te volgen, maar als het enigszins kan: waar kunnen we op zondag dan beter zijn dan in het huis van de HEERE? 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

 

Erediensten per 7 maart 2021 (update 04-03-2021)

Een aantal weken geleden moesten we u helaas adviseren om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis te volgen. We zijn dankbaar dat via de middelen van de techniek de diensten ook thuis te bekijken en te beluisteren zijn, maar dit is toch geen volwaardige vervanging van een eredienst. Daarom zijn we erg blij dat we dit advies nu weer kunnen intrekken. 

Nu op verschillende terreinen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus weer iets worden versoepeld en ook het aantal besmettingen bij ons in het dorp gelukkig is gedaald, kunnen we u als gemeente weer van harte uitnodigen om naar de kerk te komen. Hierbij geldt wel dat we in deze tijd nog steeds max. ca. 30 mensen in de kerk kunnen verwelkomen (exclusief mensen die een taak hebben in de dienst). 

De gemeente wordt per twee wijken in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om een kerkdienst te bezoeken. U kunt zich tot en met vrijdagavond aanmelden bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl.

In het kerkblad staat vermeld welke wijken voor welke dienst worden uitgenodigd.

Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich voor één dienst per zondag aan te melden. 

We adviseren u om bij het binnengaan en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u zit, kunt u deze afdoen. 

We roepen u ertoe op om, als u niet naar de kerk kunt komen, thuis de diensten mee te kijken of te luisteren via www.hervormdzalk.nl of via de kerktelefoon zodat we op die manier als gemeente toch met elkaar verbonden zijn. 

We zien ernaar uit om in de kerk weer met een deel van de gemeente samen te kunnen komen en we hopen de komende tijd velen van u in de erediensten te mogen begroeten. 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

Nieuws

Agenda