Kerkdiensten:  

05-07-2020

09.30 uur
Video uitzending
ds. Oberink

05-07-2020

19.00 uur
Video uitzending
ds. J. A. A. Geerts

12-07-2020

09.30 uur
Video uitzending
ds. J. Harteman

12-07-2020

19.00 uur
Video uitzending
ds. C. G. op 't Hof

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

Update coronaviris (28-05-2020)

Beste gemeenteleden,

In deze brief willen we u informeren over de gang van zaken rond de kerkdiensten in de komende periode. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er vanaf half maart vanwege de coronacrisis geen diensten meer gehouden in onze kerk op het Kerkplein die toegankelijk waren voor gemeenteleden. Dat gaat voorzichtig veranderen. We zijn dankbaar u mee te kunnen delen dat er vanaf zondag 7 juni weer een aantal gemeenteleden de kerkdiensten in de kerk kunnen bezoeken.

De overheid en de landelijke kerk hebben aangegeven dat er vanaf 1 juni weer beperkt kerkdiensten kunnen worden gehouden tot maximaal 30 personen. Vanaf 1 juli – als er geen negatieve ontwikkelingen zijn – gaan de deuren nog verder open en mag men maximaal 100 mensen ontvangen. Er zijn wel voorwaarden aan die aantallen verbonden. Je moet bijvoorbeeld altijd anderhalve meter afstand kunnen houden. Dus voor onze kerk vallen de aantallen iets lager uit. Ook zijn er extra hygiënische handelingen nodig. Mensen die gezondheidsklachten hebben, vragen we om thuis te blijven. Ook ouderen en mensen die een zwakke gezondheid hebben en daardoor een verhoogd risico lopen, adviseren we om thuis de diensten mee te kijken of te luisteren.

Hoe gaan we de beperkte openstelling in onze gemeente aanpakken? We nodigen mensen per wijk van een ouderling uit om de diensten te bezoeken. Voor wijkindeling zie hieronder.

We hanteren het volgende schema:

zondag 7 juni 9.30 uur: wijk ouderling Arie Boxhoorn (038-363600)

zondag 7 juni 19.00 uur: wijk ouderling Henk Brummel (038-3636495)

zondag 14 juni 9.30 uur: wijk ouderling Jan van Spijker (038-3557557)

zondag 14 juni 19.00 uur: wijk ouderling Gerrit Jan Samsen (06-11356690)

zondag 21 juni 9.30 uur: wijk ouderling Henk Brummel

zondag 21 juni 19.00 uur: wijk ouderling Arie Boxhoorn

zondag 28 juni 9.30 uur: wijk ouderling Gerrit Jan Samsen

zondag 28 juni 19.00 uur: wijk ouderling Jan van Spijker

We realiseren ons dat mensen bij binnenkomst en bij vertrek steeds anderhalve meter afstand in acht moeten nemen. We vragen bezoekers daarom via de hoofdingang onder de toren naar binnen te gaan. Er zal u een plek worden aangewezen. Na de dienst gaan we via de deur aan de zijkant naar buiten. Ook hierbij zullen aanwijzingen gegeven worden zodat niet iedereen tegelijk de kerk verlaat.

Mensen die vanuit de genoemde wijken hierboven van plan zijn de kerk te bezoeken op de vermelde datum vragen we vooraf zich aan te melden bij de wijkouderling (zie boven), graag uiterlijk vrijdagavond. We kunnen na aftrek van de dienstdoende ambtsdragers en organist 22 personen ontvangen. Als dat aantal is bereikt, moeten we mensen die zich daarna aanmelden voor het genoemde tijdstip helaas teleurstellen. In overleg met uw wijkouderling kunt u zich dan wel alvast opgeven voor een volgende dienst van uw wijk. We gaan overigens wel door met de online-uitzendingen via Kerkdienstgemist.nl, zodat u altijd in de gelegenheid bent om vanuit de huiskamer de dienst mee te beleven.

We zien er naar uit om een deel van de gemeente weer in de kerk te kunnen ontmoeten. We realiseren ons terdege dat we op deze manier minder gastvrij overkomen dan u gewend bent. Onze excuses daarvoor. Het kan gegeven de omstandigheden niet anders. Als u vragen hebt bij deze brief, kunt u op onze website meer informatie vinden. U kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling.

Graag tot ziens, tot het moment dat we kunnen samenkomen in het gebedshuis dat ons lief is.

wijkindeling

Nieuws

Agenda