Kerkdiensten:  

27-09-2020

09.30 uur
Zalk
ds. H. Westerhout

27-09-2020

19.00 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts (themadienst)

04-10-2020

09.30 uur
Zalk
ds. G. J. Mantel

04-10-2020

19.00 uur
Zalk
dr. Joh. van Holten

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Uitnodiging kerkdiensten (juli-2020)

We zijn dankbaar dat er nu weer meer mensen naar de kerk kunnen komen. In de vergadering van 1 juli j.l. heeft uw kerkenraad zich beraden op de voortgang van de erediensten, mede naar aanleiding van de verruiming van de RIVM maatregelen en het rapport inzake het zingen in de erediensten. Een en ander heeft geleid tot de volgende besluiten:

a.     De gehele gemeente wordt in de gelegenheid gesteld de erediensten te bezoeken, echter voor met name de ochtenddienst willen we u wel vragen om u even op te geven. In verband met de afstandsmaatregelen kunnen er max. ca. 70 kerkgangers worden toegelaten. Zo kan er van tevoren al even gekeken worden naar de beste indeling voor de zitplaatsen.

b.     U kunt zich voor de ochtenddienst opgeven bij de scriba door bij voorkeur een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl en aan te geven met hoeveel personen u hoopt te komen. Graag uiterlijk vrijdagavond. U krijgt geen bevestiging tenzij het maximale aantal kerkgangers is bereikt.

c.      Voor de avonddiensten hoeft u zich niet op te geven, tenzij blijkt dat er ook dan meer dan 70 kerkgangers komen.

Uit onderzoeken is gebleken dat zingen in een groot kerkgebouw met een hoog plafond weinig risico met zich meebrengt. Toch luidt het advies nog wel om niet met heel grote groepen te zingen. Daarom hebben we het volgende besloten:

Tijdens de ochtenddiensten kan er door een beperkt aantal kerkgangers worden gezongen. Degenen die graag willen zingen, kunnen dan plaats nemen op de eerste rij rond de dooptuin. Ook op de preekstoel kan worden meegezongen. De rest van de gemeente kan dan zachtjes meeneuriën of in het hart meezingen.

Indien het weer het toelaat, is er na de ochtenddienst gelegenheid om buiten op het grasveld bij de grote deuren nog een paar liederen met elkaar te zingen.

In de avonddiensten kan er door alle aanwezigen worden meegezongen. 

De kerkenraad wijst iedereen op zijn/haar verantwoordelijkheid. Wie zich ziek voelt of verkoudheidsklachten heeft, blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis. Mensen in de risicogroep dienen voor zichzelf te overwegen of ze wel/niet komen. Dit alles is zowel voor uw eigen gezondheid als voor die van uw medebroeders en –zusters van groot belang. 

We zien er naar uit om velen van u weer in de kerk te kunnen ontmoeten.

Ik zal met vreugd in ’t huis des HEEREN gaan,

om daar met lof Uw grote naam te danken. (Ps. 116:11 ber.)

 

De kerkenraad van de Hervormde gemeente Zalk en Veecaten

Nieuws

Agenda