Kerkdiensten:  

18-04-2021

09.30 uur
Zalk
ds. H. J. van Maanen

18-04-2021

19.00 uur
Zalk
ds. J. Harteman

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 7 maart 2021 (update 04-03-2021)

Een aantal weken geleden moesten we u helaas adviseren om de kerkdiensten zoveel mogelijk thuis te volgen. We zijn dankbaar dat via de middelen van de techniek de diensten ook thuis te bekijken en te beluisteren zijn, maar dit is toch geen volwaardige vervanging van een eredienst. Daarom zijn we erg blij dat we dit advies nu weer kunnen intrekken. 

Nu op verschillende terreinen de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus weer iets worden versoepeld en ook het aantal besmettingen bij ons in het dorp gelukkig is gedaald, kunnen we u als gemeente weer van harte uitnodigen om naar de kerk te komen. Hierbij geldt wel dat we in deze tijd nog steeds max. ca. 30 mensen in de kerk kunnen verwelkomen (exclusief mensen die een taak hebben in de dienst). 

De gemeente wordt per twee wijken in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden om een kerkdienst te bezoeken. U kunt zich tot en met vrijdagavond aanmelden bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl.

Hieronder volgt het rooster waarin u kunt zien welke wijken voor welke dienst worden uitgenodigd: 

7 mrt.    9.30 uur:             Wijk br. Boxhoorn en br. Brummel

             19.00 uur:           Wijk br. Samsen en br. Van Spijker 

14 mrt. 9.30 uur:             Wijk br. Samsen en br. Van Spijker

             19.00 uur:           Wijk br. Boxhoorn en br. Brummel 

21 mrt. 9.30 uur:             Wijk br. Boxhoorn en br. Brummel

            19.00 uur:           Wijk br. Samsen en br. Van Spijker 

Zo wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om zich voor één dienst per zondag aan te melden. Voor de diensten op Biddag (10 mrt.) wordt de hele gemeente in de gelegenheid gesteld zich aan te melden, zij het wel dat er ook dan een maximum is van ca. 30 gemeenteleden. 

We adviseren u om bij het binnengaan en bij het verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Als u zit, kunt u deze afdoen. 

We roepen u ertoe op om, als u niet naar de kerk kunt komen, thuis de diensten mee te kijken of te luisteren via www.hervormdzalk.nl  of via de kerktelefoon zodat we op die manier als gemeente toch met elkaar verbonden zijn. 

We zien ernaar uit om in de kerk weer met een deel van de gemeente samen te kunnen komen en we hopen de komende tijd velen van u in de erediensten te mogen begroeten. 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

Erediensten per 24 januari 2021 (update 22-01-2021)

Afgelopen week heeft de kerkenraad een digitaal overleg gehad. We zijn dankbaar dat ook in deze onzekere tijden de verkondiging van het Woord doorgang mag vinden. Wat hebben we dat nodig, om te midden van het woelen der wereld onze vastheid en zekerheid te zoeken in God. 

Nu we zien dat ook in ons dorp het aantal besmettingen oploopt, adviseren we u om voorlopig de diensten zoveel mogelijk thuis te volgen via internet of kerktelefoon. Voor degenen die toch graag naar de kerk willen komen, blijft dit wel mogelijk. We denken dan met name ook aan degenen die het moeilijk vinden om thuis alleen de diensten te volgen. U kunt zich dan opgeven bij de scriba. Maar in zijn algemeenheid adviseren we: volg de komende weken de diensten zoveel mogelijk thuis. 

Het samenkomen als gemeente is een wezenlijk onderdeel van de eredienst, daarom is dit een moeilijk advies. Toch menen we dat we hier op dit moment goed aan doen. We hopen dat dit van korte duur zal zijn en dat we snel weer kunnen samenkomen in Gods huis. 

Ook hebben we in navolging van het advies van de landelijke kerk besloten om de komende weken in de kerk niet te zingen. De liederen zullen gespeeld worden op het orgel en in ons hart kunnen we dit meezingen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid dat er een of twee liederen als geluidsbestand worden afgespeeld waarbij er dan ook samenzang te horen zal zijn. 

Horen we in dit alles de roepstem van de HEERE? Met de woorden van Psalm 91:1 (ber.) mogen we het biddend in Zijn hand leggen. 

Hij, die op Gods bescherming wacht,

Wordt door de hoogste Koning

Beveiligd in de duist’re nacht,

Beschaduwd in Gods woning.

Dies noem ik God, zo goed als groot

Voor hen, die op Hem bouwen:

Mijn burg, mijn toevlucht in de nood,

De God van mijn betrouwen. 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

 

wijkindeling 

Nieuws

Agenda