Kerkdiensten:  

23-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. A.J. Post

23-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. W.G. Hulsman

30-01-2022

09.30 uur
Zalk
Ds. J. Mulderij

30-01-2022

19.00 uur
Zalk
Ds. J.A.A. Geerts

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 25 december 2021 (update 23-12-2021)

‘De donkere dagen voor Kerst’ zo wordt deze tijd ook wel eens genoemd. Letterlijk is dit zo als de dagen kort zijn, maar ook figuurlijk als we in ons land opnieuw te maken hebben met ingrijpende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Ook als kerk hebben we ons hiertoe te verhouden. 

Als kerkenraad hebben we hier onlangs overleg over gehad. U kunt de erediensten thuis digitaal meebeleven maar het blijft gelukkig ook mogelijk om naar de kerk te komen. De komende tijd is er in de kerk plaats voor max. 50 mensen (degenen die een taak hebben in de dienst niet meegerekend). Dit betekent dat we u opnieuw vragen om als u de diensten in de kerk wilt bijwonen, zich op te geven bij de scriba. Dat kan door uiterlijk vrijdag een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl. Zo kan een ieder zelf een afweging maken om naar de kerk te komen of thuis met de diensten verbonden te zijn. Vanzelfsprekend vragen we u om bij klachten thuis te blijven. 

We zijn dankbaar dat we zo ook bij de bijzondere diensten met Kerst en de jaarwisseling nog de gelegenheid hebben om naar de kerk te gaan en het Evangelie te horen. 

Wanneer u en jullie thuis met de diensten meekijken, willen we de gezinnen met kinderen aanraden om bij de ochtenddiensten van 1e en 2e Kerstdag al iets eerder in te schakelen want ca. 8 min. voor de dienst zal er een filmpje getoond worden dat met name gericht is op de kinderen. In de kerk is dit niet te zien, maar dan kunnen jullie het later thuis nakijken.

 In Jes. 9:1 lezen we: Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Met Kerst vieren we dat dit Licht is doorgebroken in onze duisternis, de geboorte van de Heere Jezus, het Licht der wereld. Gezegende Kerstdagen gewenst.

Erediensten per 5 december 2021 (update 02-12-2021) 

Nu onlangs de coronamaatregelen in ons land weer verder zijn aangescherpt, heeft dit ook gevolgen voor onze gemeente. Ofschoon dit voor kerken niet direct verplicht is, hebben we als kerkenraad toch gemeend dat het goed is om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten. Concreet betekent dit het volgende: 

De komende zondagen zal er in plaats van een avonddienst een middagdienst gehouden worden om 15.00 uur. Dit geldt in elk geval tot en met 16 januari. We zijn dankbaar dat de erediensten verder gewoon door kunnen gaan. 

De avondactiviteiten van de clubs, kringen en verenigingen komen de komende weken te vervallen. 

De catechisaties zullen wel doorgang blijven vinden. Aangezien de scholen open blijven (inclusief het avondonderwijs), vinden we het belangrijk dat de catechese zoveel mogelijk doorgaat. 

Op zondag 12 dec. zou er de bediening zijn van het Heilig Avondmaal. In verband met het hoge aantal besmettingen lijkt het ons beter om dit nu niet door te laten gaan. We hopen dat dit op een later moment alsnog zal kunnen. 

In deze tijd van advent richten we ons oog verwachtingsvol naar boven. Alleen de HEERE is het toch Die werkelijk uitkomst kan geven. In Psalm 39:8 lezen we: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op U! 

Erediensten per 14 november 2021 (update 13-11-2021)

Naar aanleiding van de gisteravond gehouden persconferentie willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.
Aangezien er voor de kerken nog geen nadere maatregelen gelden, willen wij u nogmaals de algemeen geldende regels onder de aandacht brengen, zoals die door de rijksoverheid bekend zijn gemaakt.

In ruimtes waar voor toegang geen coronapas vereist is wordt geadviseerd 1.5 meter afstand te houden en tevens bij het in en uitgaan van de ruimte een mondkapje te dragen.

Laten wij als gemeente van Zalk en Veecaten bovenstaande regels ter harte nemen en ons daar voor zover mogelijk aan houden.

Nieuws

Agenda