Kerkdiensten:  

31-05-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts

31-05-2020

19.00 uur
video-uitzending
ds. M.G. van Gurp

01-06-2020

09.30 uur
video-uitzending
ds. J. A. A. Geerts (Tweede Pinksterdag)

Hervormd Zalk

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is vanaf nu mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist. Dus niet meer via de website Zalkhelptzalk!

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

Update coronavirus (09-05-2020)

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is vanaf nu mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier. Dus niet meer via de website Zalkhelptzalk.

Update coronavirus (20-03-2020)

Geachte broeders en zusters, 

Met pijn in het hart moeten we u meedelen dat we de komende tijd toch af moeten zien van het beleggen van kerkdiensten waarin u als gemeente aanwezig kunt zijn. We zijn dankbaar dat dit vorige week nog wel mogelijk was, maar op dit moment lijkt het ons als kerkenraad verstandig om dit voorlopig niet te doen. Inmiddels is het coronavirus ook in onze omgeving en zijn de afgelopen week verschillende maatregelen vanuit de overheid verder aangescherpt in de hoop om het coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. 

We vinden het echter van groot belang dat de erediensten wel doorgang zullen hebben. Juist ook in deze tijd is het belangrijk dat het Woord van God wordt verkondigd, dat de lofzang gaande wordt gehouden en dat de dienst der gebeden doorgaat. Daarom hebben we als kerkenraad het volgende besloten. 

De komende zondagen zal er ’s ochtends om 9.30 uur een eredienst gehouden worden in onze kerk waarbij alleen de kerkenraad, predikant en organist aanwezig zullen zijn. De gemeenteleden kunnen deze dienst thuis rechtstreeks meeluisteren via de kerktelefoon of via het internet. Op de website www.hetdorpzalk.nl/zalkhelptzalk kunt u live deze dienst bekijken.

’s Zondagsavonds luisteren we om 19.00 uur mee met de dienst van de Hervormde gemeente Mastenbroek. Deze dienst zal worden uitgezonden via de kerktelefoon en is te beluisteren via de website:  kerkdienstgemist.nl Hervormde Gemeente Mastenbroek

Het doet pijn dat we deze maatregelen moeten nemen omdat het niet past bij een eredienst om thuis te blijven en niet samen te komen. Maar deze bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen. We hopen dat u als gemeente allemaal thuis de diensten zult meeluisteren of meekijken en dat we ons op die manier toch met elkaar verbonden mogen weten en dat we zo samen, in verschillende huiskamers, onder hetzelfde Woord mogen zitten. Het is mooi als u ook thuis mee probeert te zingen zodat ook op die manier de lofzang doorgaat. Als u ook bij wilt dragen aan de collecte dan kunt u dit overmaken op het volgende rekeningnummer: NL 09 RABO 0325 7080 45. 

Houdt u voor actuele berichtgeving deze website in de gaten. 

We leven in onzekere tijden maar we mogen weten dat de HEERE het alles in Zijn hand houdt. Laten we in alles, zowel voor ons lichamelijk als voor ons geestelijk welzijn, ons oog richten op de Heere Jezus Christus. Hij heeft het beloofd: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.” 

Wij wensen u gezegende zondagen. 

Met vriendelijke groet,

Uw en jouw kerkenraad 

Update coronavirus (18-03-2020)

De komende weken zal op woensdagavond van 19:00 tot 19:15 uur de kerkklok luiden. De eerste keer zal zijn op woensdagavond 25 maart van 19:00 tot 19:15 uur.
Dit doen we in de strijd tegen het corona virus zodat mensen erover nadenken en kunnen bidden tegen het gevaar wat ons nu overkomt.

Nieuws

Agenda