Kerkdiensten:  

12-12-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. C. Schuurman

12-12-2021

15.00 uur
Zalk
ds. J.F. Schuitemaker

19-12-2021

09.30 uur
Zalk
Ds. Hulsman

19-12-2021

15.00 uur
Zalk
Ds. Noorlander

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 5 december 2021 (update 02-12-2021) 

Nu onlangs de coronamaatregelen in ons land weer verder zijn aangescherpt, heeft dit ook gevolgen voor onze gemeente. Ofschoon dit voor kerken niet direct verplicht is, hebben we als kerkenraad toch gemeend dat het goed is om hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten. Concreet betekent dit het volgende: 

De komende zondagen zal er in plaats van een avonddienst een middagdienst gehouden worden om 15.00 uur. Dit geldt in elk geval voor de komende twee weken. We zijn dankbaar dat de erediensten verder gewoon door kunnen gaan. 

De avondactiviteiten van de clubs, kringen en verenigingen komen de komende weken te vervallen. 

De catechisaties zullen wel doorgang blijven vinden. Aangezien de scholen open blijven (inclusief het avondonderwijs), vinden we het belangrijk dat de catechese zoveel mogelijk doorgaat. 

Op zondag 12 dec. zou er de bediening zijn van het Heilig Avondmaal. In verband met het hoge aantal besmettingen lijkt het ons beter om dit nu niet door te laten gaan. We hopen dat dit op een later moment alsnog zal kunnen. 

In deze tijd van advent richten we ons oog verwachtingsvol naar boven. Alleen de HEERE is het toch Die werkelijk uitkomst kan geven. In Psalm 39:8 lezen we: En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op U! 

Erediensten per 14 november 2021 (update 13-11-2021)

Naar aanleiding van de gisteravond gehouden persconferentie willen wij u het volgende onder de aandacht brengen.
Aangezien er voor de kerken nog geen nadere maatregelen gelden, willen wij u nogmaals de algemeen geldende regels onder de aandacht brengen, zoals die door de rijksoverheid bekend zijn gemaakt.

In ruimtes waar voor toegang geen coronapas vereist is wordt geadviseerd 1.5 meter afstand te houden en tevens bij het in en uitgaan van de ruimte een mondkapje te dragen.

Laten wij als gemeente van Zalk en Veecaten bovenstaande regels ter harte nemen en ons daar voor zover mogelijk aan houden.

Nieuws

Agenda