Kerkdiensten:  

24-10-2021

09.30 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

24-10-2021

19.00 uur
Zalk
ds. N.F.L. de Leeuw

31-10-2021

09.30 uur
Zalk
ds. Th. W. H. van der Heijden

31-10-2021

19.00 uur
Zalk
ds. J. A. A. Geerts

Wilt u live de dienst met beeld en geluid meemaken: dit is mogelijk via kerkdienstgemist. Klik hier of op de button kerkdienstgemist.

De Hervormde Gemeente van Zalk en Veecaten is een gemeente van Gereformeerde signatuur binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt twee keer per zondag samen in een historisch kerkgebouw in het centrum van het dorp. Op dit moment telt de gemeente ongeveer 360 leden.

De gemeente hoort burgerlijk bij Kampen. De kerkelijke gemeente bestaat uit het dorp Zalk en een gedeelte van het dorp ’s-Heerenbroek, dat aan de andere kant van de IJssel ligt. Door ’s-Heerenbroek loopt de grens met Mastenbroek, waar een goede samenwerking mee is op het gebied van prediking en catechese. Daarnaast is er een goede samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk in Zalk en de Christelijke Nationale school in Zalk. 

Op deze pagina staat een button Kerkdienst gemist? Hier kunt u kerkdiensten terug luisteren of live meeluisteren. Let wel: dit kan kosten met zich meebrengen.

 

Erediensten per 26 september 2021 (update 21-09-2021)

We zijn dankbaar dat er weer verdere versoepelingen m.b.t. de coronaregels worden doorgevoerd en dat we straks niet meer verplicht zijn om 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent dat vanaf zondag iedereen weer naar de kerk kan komen. U hoeft zich daarom niet meer aan te melden voor het bijwonen van de diensten. De plaatsen zijn in principe weer vrij.

Als u vanwege bepaalde redenen nog wel graag 1,5 meter afstand wilt houden, dan kunt u plaatsnemen op de stoelen tussen de kerkenraadsbank en de preekstoel. We hopen u en jullie allen vanaf zondag weer in de kerk te zien.

Erediensten per 27 juni 2021 (update 25-06-2021)

We zijn dankbaar dat veel maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepelt kunnen worden en dat er ook in de kerk weer meer mogelijk is. 

We kunnen weer meer mensen toelaten in de kerk, maar het blijft voorlopig nog wel van belang om 1,5 meter afstand te houden. Dit betekent dat er in ons kerkgebouw nu 70 kerkgangers een plaats kunnen krijgen (excl. degenen die een taak hebben in de dienst). Het blijft nog wel nodig om u vooraf aan te melden. Dit kan tot en met vrijdagavond bij de scriba, bij voorkeur door een e-mail te sturen naar scriba@hervormdzalk.nl. 

Het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek vervalt. 

Daarnaast kan ook de samenzang weer volop een plek krijgen in de erediensten. Wat hebben we dit gemist en wat fijn dat we in de kerk weer samen kunnen zingen. De HEERE heeft er toch recht op dat we Zijn lof bezingen, nu niet meer alleen met het hart maar ook met de mond. 

We vinden het fijn om de laatste tijd weer meer mensen in de kerk te zien. We hopen dat ook degenen die al een hele tijd niet meer geweest zijn, binnenkort de stap naar de kerk weer zullen zetten. Het is mooi dat de diensten ook thuis via kerktelefoon of internet te volgen zijn, maar dit blijft wel een noodmiddel. Als het enigszins mogelijk is, is het toch belangrijk om samen te komen met de gemeente om ons samen onder het Woord te stellen. 

Wat is de HEERE nog goed voor ons dat dit nu weer mogelijk is! Laten we Hem ervoor danken en aanbidden:

Prijst Hem in uw psalmen

Met de schoonste galmen,

Roept Zijn weldaân uit!

Laat de keel zich paren

Met de klank der snaren,

Looft Hem met de luit!

(Psalm 33:1 ber.)

 

Een hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad

Nieuws

Agenda